Infrarood Gezondheid Top Menu

 • infrarood-nek-en-schouderpijn-slide-2

Wat zijn ionen?

Een ion is een elektrisch geladen atoom, molecuul of andere groep gebonden atomen. Een ion kan positief of negatief geladen zijn door respectievelijk een gebrek of een overschot aan een of meer elektronen. De atmosfeer rond de aarde is te allen tijde gevuld met positieve en negatieve ionen. In de natuur- en de sterrenkunde beschouwt men meestal geïsoleerde atomen of moleculen; in de scheikunde en de biologie bevinden de geladen atomen en moleculen zich doorgaans in een waterige oplossing (elektrolyten). Wanneer in een bepaald proces ionen gevormd worden spreekt men van ionisatie. (bron wikipedia).

De effecten van ionisatie in de atmosfeer

Het Zwitserse Meteorologisch Instituut bestudeerde in 1974 de effecten en problemen in verband met seizoensgebonden wind in de verschillende regio’s op aarde. Luchtstromen zoals de Föhn die over Zwitserland blaast, de Sirocco in Italië, het Sharav in het Midden Oosten, en de Mistral in Zuid-Frankrijk werden geïdentificeerd als een belangrijke oorzaak van zowel lichamelijke als geestelijke gezondheidsperikelen, variërend van hoofdpijn en depressie tot zelfs hartaanvallen. De aard van de elektrische lading met betrekking tot de ionen in de betreffende luchtstromen bleek een gemeenschappelijke factor te zijn. Een zeer hoge concentratie aan positieve ionen werd aangewezen als de belangrijkste oorzaak.

Daar tegenover stond, dat de onderzochte lucht in de buurt van een waterval, in de bergen, aan het strand, in het bos of na de lente regen grote hoeveelheden negatieve ionen bleek te bevatten. Van nature vinden we dus een sterke concentratie van negatieve ionen vooral in een natuurlijke leefomgeving. Uit verder onderzoek bleek dat mensen erg goed reageren op negatieve ionen-niveaus boven 1000 ionen per cc. Uit het wetenschappelijk onderzoek werd verder geconcludeerd dat de negatief geladen ionen een positief effect hebben op alle levende organismen. Planten groeien er sneller en gezonder door, mensen reageren met een verhoogde alertheid maar zijn tevens meer ontspannen.

Luchtkwaliteit

In een normale onverstoorde natuurlijke buitenlucht treffen we circa 1000 negatieve ionen aan per kubieke centimeter lucht. Het zonlicht in de aardse atmosfeer (de ionosfeer), de aardkorststraling en de wrijving van de wind zorgen ervoor dat negatieve ionen op een natuurlijke manier worden aangemaakt. Verder hebben negatieve ionen tevens een luchtreinigende werking; nagenoeg alle deeltjes in de lucht hebben een positieve lading, terwijl negatieve ionen een negatieve lading hebben. Omdat verschillend geladen delen elkaar aan trekken, zullen de ionen en de deeltjes elkaar aan trekken, en zullen ze zich aan elkaar hechten. Bij hoge negatie ion concentratie verenigen veel ionen zich met stofdeeltjes en zullen cluster gaan vormen. Deze cluster zijn te zwaar om in de lucht te zweven. Het resultaat hiervan is dat de hompen deeltjes naar beneden zinken en daardoor niet meer ingeademd kunnen worden. En daardoor in een luchtwegen geen irritatie kunnen veroorzaken. Zwevende fijnstofdeeltjes zijn de dragers voor verschillende allergenen toxische chemische scheikundige stof en ziekte verwekkers. De negatieve ionen geven hun lading aan het molecuul af. Deze nieuwe negatief geladen moleculen binden zich wederom aan andere positief geladen molecule uit de onmiddellijke omgeving. Deze agglomeratie voert tot de reeds genoemde zinken van de clusters door de gewichttoenamen. Door dit proces worden schadelijke stoffen uit de ademlucht verwijderd.

In ons huidige leefklimaat treffen we binnenshuis daarentegen, door betonnen vloeren, sterke isolatie, elektrische apparaten, wifi en mobieltjes vaak nog maar een lage concentratie goede (negatieve) ionen aan en is er dus voornamelijk sprake van ‘dode’ lucht. Arbeidsplaatsen, in met name fabrieken en kantoorgebouwen, hebben over het algemeen nog meer schadelijke lucht. Dit is grotendeels te wijten aan de staal en beton constructie van commerciële gebouwen. Deze materialen absorberen negatieve ionen als een magneet. Recente studies van de luchtkwaliteit in kantoorgebouwen rapporteerden een gemiddelde van 25-50 negatieve ionen per cc.

Zorg voor gezonde lucht

Het is van het grootste belang om de luchtkwaliteit om ons heen zoveel mogelijk te voorzien van negatieve ionen. Gelukkig hebben we dat zelf in de hand. Zorg voor een goede ventilatie. Zet met regelmaat de deuren en ramen open, zodat de negatieve ionen van buiten de kans krijgen om de positieve ionen te vervangen.

Er bestaat speciale meetapparatuur die de kwaliteit en de hoeveelheid ionen kunnen meten. In veel gebouwen waar gewerkt wordt en waar de ramen niet open kunnen, is de lucht vaak ongezond geworden door hogere concentraties positieve ionen. Het resultaat is dan dat werknemers vermoeid en lusteloos kunnen worden en er sprake is van meer ziekteverzuim. Op scholen waar de ramen dicht blijven, ontstaat hetzelfde probleem. Kinderen en leerkrachten kunnen loom en lui worden zonder dat zij daar iets aan kunnen doen. Deze situatie kan ontstaan doordat de lucht om hen heen ‘bedorven’ is. De meeste mensen zijn zich niet bewust van de ionen en wat zij voor de gezondheid kunnen betekenen. Een slaapkamer die ’s nachts potdicht blijft, zal al heel snel een overschot aan positieve (slechte) ionen hebben. Zet zoveel mogelijk ramen open zodat er frisse lucht binnenkomt, want dat zal voor veel verbetering zorgen. Dat is zelfs het geval als de lucht minder schoon is door milieuverontreiniging, zoals in en om de steden. Het is altijd goed om ramen open te zetten om negatieve ionen in huis te laten komen en zo te zorgen voor betere levenscondities, die het ademen soepeler en gezonder laten verlopen. Een goede ionisator kan de lucht vaak nog beter zuiveren. Zorg voor schone lucht om je heen, met veel negatieve ionen. Dat draagt bij aan een optimale conditie, waardoor je je doelen gemakkelijker kunt bereiken.

negatieve ionen waterval

Aantal Negatieve ionen per cm3:

 • Bij een waterval 50.000;
 • In het bos van 10.000 tot 30.000
 • Buiten in de bergen of langs het strand 5000;
 • Stadsrand, weide, veld: 700-1.500
 • Park in stad: 400-600
 • In een slaapkamer met het raam open 800;
 • Rondom de luchthaven Schiphol 700;
 • Stadslucht grote stad 500;
 • Lucht met veel smog 300;
 • Kantoor in de stad 150;
 • Ziekmakend kantoor (sick building syndrom) 50;
 • Moderne afgesloten flat 50;
 • Afgesloten huis- en slaapkamer 50;
 • Afgesloten klaslokaal 0-50;
 • Inwendige ruimte zonder raam 0.

Fysieke & Mentale reacties » per aantal negatieve ionen cm3:

 • Bij 1500 afname van bronchiale problemen
 • Bij 1000 verbetering stemming, meer energie
 • Bij 150-300 geïrriteerde slijmvliezen, ademhalingsklachten
 • Bij niet meer dan 50 negatieve ionen per cm3 verkoudheid, grieperig gevoel, verstopte neus, geïrriteerde ogen en vermoeidheid
 • Bij 0 onrust bij kinderen en volwassenen, benauwdheid.

Positieve ionen

Positieve ionen (kationen) hebben een afbrekende invloed op de leefomgeving en onze gezondheid, ze maken de lucht onbruikbaar en doods. Positieve ionen zijn vrije radicalen die schadelijk zijn voor onze gezondheid en zijn de oorzaak van oxidatieve stress (wat zorgt voor significante schade aan celstructuren en DNA). Het overschot aan positieve ionen in de atmosfeer draagt bij aan veel gezondheidsproblemen en welvaart ziektes. Een gemiddeld binnenklimaat heeft een negatieve ionen gehalte van ongeveer 100 negatieve ionen per cc. Helaas fungeren de meeste van de elementen in onze moderne omgevingen als een stofzuiger voor negatieve ionen, ze veroorzaken een ernstige uitputting van de negatieve ionen. Denk hierbij aan:

 • Binnenshuis door; tl-verlichting, airconditioning, wifi, mobiele telefonie, verwarming, computers, monitors, statische elektriciteit etc. (elektrosmog).
 • Kleding van synthetische vezels, maar ook meubelen in huis.
 • Roken, uitlaatgassen en zelf ademhaling.
 • Onnatuurlijke bebouwing door middel van beton en andere (schadelijke) bouwmaterialen.
 • Industrie, luchtvervuiling (CO2 uitstoot), vulkaanuitbarstingen etc.
 • Gasmoleculen en rookdeeltjes als gevolg van verbranding.
 • Hitte en luchtvochtigheid.
 • Hercirculatie van lucht in gebouwen.
 • Seizoensgebonden wind.

Als men langdurig onder de invloed van een omgeving geladen met overheersend veel positieve ionen staat heeft dit een slechte invloed op het immuunsysteem. Het gevolg is dat de vrije radicalen waaraan we blootgesteld worden niet meer optimaal worden afgebroken. Dit heeft een slechte invloed op de gezonde lichaamscellen en weefsels en zorgt ervoor dat het verouderingsprocess wordt versneld. Positieve ionen bederven dus de lucht en zijn voor alles wat leeft ziekmakend. De eerste symptomen van de negatieve impact die de overvloedige invloed van positieve ionen op onze gezondheid hebben zijn klachten zoals vermoeidheid, lusteloosheid en ademhalingsproblemen.

Negatieve ionen

Negatieve ionen (anionen) daarentegen worden gezien als de vitamines van de lucht omdat ze de lucht vitaliseren. Negatieve ionen maken de lucht gezond en leefbaar en hebben een gunstig effect op alles wat leeft. Negatieve ionen komen steeds in mindere getale voor, omdat de condities waaronder negatieve ionen ontstaan door menselijke activiteiten enorm worden beperkt. In onze atmosfeer zijn er gemiddeld 1500 tot 4000 ionen te meten per vierkante centimeter (cm3). De aarde zelf heeft een negatieve lading, waardoor negatieve ionen worden afgestoten. Deze afstoting zorgt ervoor dat er een zekere balans ontstaat tussen negatieve en positieve ionen in een ratio van respectievelijk 10 op 12. De oprukkende stedelijke bebouwing zorgt voor een grotere disbalans. Er zijn dus meer positieve dan negatieve ionen in onze gemiddelde leefomgeving.

Het effect van Negatieve ionen op het Lichaam

De sleutel is dan om de productie van negatieve elektrische ionen en het verminderen van positief geladen ionen stimuleren. Onderzoekers experimenteren op elektrische ionen en de permeabiliteit van de celmembraan. In het experiment werd gebruikt om de huid celmembraan illustreren. Als positief geladen ionen werden doordrongen in het oppervlak van de huid, de poriën en zweetklieren begon te krimpen. Wanneer negatieve elektrische ionen werden doordrongen in het oppervlak van de huid, de poriën en zweetklieren geëxpandeerd, hetgeen aantoont goede stofwisseling van de celmembranen. Dit verschijnsel heet Prototype plasmamembraan van Dermaal Reflectievermogen. Europese wetenschappers ook onderzoek naar de invloed van ionen op het menselijk lichaam. Zij stelden de volgende hypothese – negatief geladen ionen zijn gunstig voor het menselijk lichaam op vier belangrijke manieren;

 • Ze helpen om de functies van autonome zenuwen te versterken
 • Versterkt collageen (weefsels die veerkrachtig en spanning-gerelateerde zijn
 • Verbetert de doorlaatbaarheid van de cel prototype plasma membranen (verbetert de stofwisseling)
 • Ze versterken het immuunsysteem van het lichaam waardoor ziektes kunnen worden voorkomen.
 • Inhalatie allergieën kunnen minder worden of zelfs verdwijnen.
 • Angsten, depressies en andere mentale problemen kunnen verminderen of verdwijnen.

De hoeveelheid negatieve ionen en de uitwerking hiervan op de mens:

 • Tot 50 ionen/cc: veroorzaakt fysiologische verstoringen.
 • 1.000-2.000 ionen/cc: minimaal benodigd voor een gezonde omgeving.
 • 5.000-50.000 ionen/cc: verbetert de lichaamseigen afweer en weerstand.
 • 50.000-100.000 ionen/cc: doden bacteriën en verminderen infectiehaarden.
 • 100.000-500.000 ionen/cc: bevorderen het genezingsproces van het lichaam.

Een goede leefomgeving voorzien van genoeg negatieve ionen is van groot belang voor het functioneren van de elektronen binnen en buiten de lichaamscellen, het heeft grote invloed op de gezondheid van het menselijk lichaam. Dode lucht maakt moe en lusteloos. En als je lusteloos bent, is er geen plaats voor passie. De meeste mensen realiseren zich onvoldoende hoe belangrijk de lucht om ons heen is voor onze gezondheid en hoe positieve ionen ons leven negatief kunnen beïnvloeden.Wanneer er in een bepaald proces positieve of negatieve ionen worden gevormd spreekt men van ionisatie. Wanneer de hoeveelheid negatieve elektrische ionen van 1cc ingeademde lucht een niveau bereikt van 5.000 tot 50.000 wordt de weerstand en immuniteit van het lichaam versterkt; en wanneer de hoeveelheid negatieve elektrische ionen in 1 cc lucht een niveau bereikt van 100.000 tot 500.000 helpt het ziekte te genezen. Negatief geladen elektrische ionen in ons lichaam zijn dus essentieel voor het behoud en het verbeteren van onze gezondheid. De negatieve elektrische ionen worden voor 85% geabsorbeerd door onze huid en er wordt slechts 15% ingeademd en geabsorbeerd via onze longen.

Infrarood warmte & Negatieve ionen

Net zoals men een gevoel van vrede en rust ervaart in de buurt van een waterval, of door te kijken en luisteren naar de golven van de zee… kan men nu genieten van negatieve ionen en ontspanning, thuis wanneer het u uitkomt met een Bodythermal infrarood mat. Deze therapeutische infrarood matten zijn bedekt met Jade stenen of met keramisch gebakken Toermalijn en genereren veel negatieve ionen. Door te liggen op deze infrarood matten worden vrijgekomen negatieve ionen (door de verwarmde kristallen) opgenomen via de huid en ingeademd door de longen. De plezierige infraroodwarmte en negatieve ionen zorgen er samen voor dat u lichaam en geest kunnen ontspannen en optimaal therapie kunnen ondergaan. Uw fysieke en mentale stress nemen af, uw stress-weerbaarheid wordt verhoogt, de bloedcirculatie verbetert, de zuurstof- en voedingsopname van de cellen wordt vergroot, de afvalstoffen worden sneller en beter afgevoerd en op deze manier dragen deze ver-infrarood matten bij aan het ontwikkelen van een betere gezondheid.

Negatieve Ionen Wetenschappelijk