Infrarood Gezondheid Top Menu

  • infrarood-nek-en-schouderpijn-slide-2

Hydrogen Studies (Waterstof)

Hydrogen Studies | Er zijn inmiddels al meer dan 600 onderzoeken verricht naar naar de effecten en toepasbaarheid van Waterstof (Hydrogen) op Medisch en Therapeutische Gebied.

Dat waterstof veel kan betekenen voor de gezondheid van mens en dier wordt de laatste jaren steeds duidelijker. De herontdekking van dit belangrijke element zorgt voor nieuwe doorbraken en staat nog in de kinderschoenen. Wat hier volgt is een opsomming van de gebieden die met regelmaat bestudeerd worden. Klik voor meer informatie op de betreffende links.

Deze pagina en de doorgelinkte onderzoeksresultaten heb ik ontleent aan de Molecular Hydrogen Foundation aan wie ik graag mijn dank wil betuigen.

Ik wil wel graag vermelden dat ik zelf absoluut geen voorstander ben van onnodig, nutteloos en onwillekeurig proefdieronderzoek.