Infrarood Gezondheid Top Menu

  • infrarood-nek-en-schouderpijn-slide-2

Infrarood straling en de Zon

Infrarood Straling | De zon is de grootste zichtbare bron van energie binnen ons melkwegstelsel. De zon emaneert energie in de vorm van kosmische straling, warmte en licht. Ik praat hier samengevat over elektromagnetische straling. Elektromagnetische straling is een door de mens in het leven is geroepen definitie. Deze definitie is nodig om de zonne-energie te kunnen ontleden en differentiëren. Zo kunnen we haar vervolgens rangschikken in bruikbaar en onbruikbaar, schadelijk en onschadelijk. Volgens onze beperkte en empirische manier van waarneming alsook kennisverwerving, bestaat het elektromagnetisch spectrum uit verschillende electromagnetische golven-golflengten. De verschillende frequenties/golven/trillingen/informatiedragers hebben allemaal andere eigenschappen en functies, maar worden wel door dezelfde bron worden aangestuurd. De wetenschap heeft inmiddels diverse apparaatjes ontwikkelt die de verschillende golflengtes kunnen meten. Men heeft geprobeerd dit te verduidelijken aan de hand van de volgende illustratie.

infrarood straling

Van langgolvige radiostraling via kortgolvige radiostraling naar infrarood straling, het zichtbare kleurenspectrum, ultraviolette straling, naar rontgen- en uiteindelijk zelfs gammastraling. Lang niet al deze straling is heilzaam en gezond voor de mens, en als de aarde geen beschermende atmosfeer en ozonlaag zou hebben was leven op aarde voor de mens en heel veel andere levensvormen onmogelijk geweest.

Het licht/stralenspectrum van de zon wordt voordat het de aarde bereikt eerst gefilterd in de hogere lagen (Exosfeer, Thermopauze, Thermosfeer, Mesopauze, Mesosfeer, Stratopauze, Stratosfeer, Tropopauze en Troposfeer) van de atmosfeer. Ozon speelt hierbij een belangrijke rol. Als eenmaal door de filtering, de zonnestraling voor ons lichamelijke welzijn veilig is gemaakt kunnen we er ons voordeel mee doen.

Het lichtspectrum maakt dus deel uit van deze elektromagnetische straling en bevat zichtbaar en onzichtbaar licht. Van het lichtspectrum bestaat slechts 50% uit zichtbaar licht, 45% uit infrarood en 5% uit ultraviolette stralen.

Infrarood straling, de aarde en de mens

Het infrarood dat de zon uitstraalt, weerkaatst deels op de aarde. Deze infrarood straling wordt vervolgens door de aarde en haar bewoners geabsorbeerd en omgezet in lichaamswarmte. Vanuit het oogpunt van de natuurkunde is infrarood straling dus een vorm van warmtelicht, onzichtbaar voor onze ogen, maar in het bezit van eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van licht. Het heeft een vaste golflengte, is een transversale golf en een onderdeel van het elektromagnetische spectrum. Ook het infrarood licht reist in rechte lijnen en ervaart ook breking en reflectie. Infrarood licht is verder onderverdeeld in ver infrarood (lange infrarood golven), middel infrarood (middellange infrarood golven) en nabij infrarood (korte infrarood golven).

Nader onderzoek heeft aangetoond, dat met name verre-infrarood de meest heilzame werking heeft op de menselijke constitutie. Wanneer de ver infraroodwarmte in direct contact komt met de watermoleculen in ons lichaam, ontstaat er heilzame resonantie die ervoor zorgt dat onze lichaamscellen efficiënter gaan werken, zich kunnen verjongen en mits noodzakelijk, ook eerder kunnen vernieuwen. Het celmetabolisme wordt verhoogt, het celmembraan gaat sneller ademen met als gevolg dat voedingsstoffen makkelijker worden opgenomen en afvalstoffen sneller afgevoerd.

Onze cellen, weefsels en organen produceren tijdens metabolische processen in gezonde toestand van nature dezelfde verre infrarood frequenties en warmte welke nodig is om onze vitale organen op temperatuur te houden.

Als ons lichaam bepaalde taken niet meer optimaal kan uitvoeren, in geval van verstoorde homeostase of een chronisch te lage lichaamstemperatuur (met als risico het begin en de ontwikkeling van laaggradige ontstekingen en zieke weefsels), kan ons lichaam soms wel wat extra hulp gebruiken.

Ver infrarood wordt makkelijk door het lichaam als een levensversterkende kracht geabsorbeerd. Toegepaste infrarood warmte therapie waarbij men gebruikt maakt van bijvoorbeeld een Thermomat of infrarood deken kan dan ook een uitkomst bieden. Het kan ons helpen via de externe bron, middels diep doordringende infraroodwarmte, de cellen, weefsels en organen te prikkelen om efficiënter hun functies uit te oefenen. Dit is dan natuurlijk goed voor onze vitale organen, omdat deze er uiteindelijk beter door gaan functioneren met als gevolg dat wij ons er ook prettiger bij gaan voelen.

Wilt u een keer kennis maken met een van onze Infrarood Thermomatten Bel: 06 451 909 12 voor het maken van een afspraak.